Farby, które reagują na podwyższenie temperatury. Kolor blednie lub się zmienia pod wpływem jej wzrostu. Proces zmiany zaczyna się przed osiągnięciem temperatury granicznej i całkowicie znika kilka stopni po jej przekroczeniu. Przykładowo kolor niebieski o temperaturze zmiany 31°C zaczyna blednąć 3-5°C przed osiągnięciem temperatury 31°C i całkowicie znika w temperaturze 35-36°C.

Farby mogą być wykorzystywane do zabezpieczeń (np. sprawdzanie podgrzewając wydruk ręką), efektów marketingowych (np. przykrycie farbą termochromową poddruku z informacją) lub jako wskaźnik temperatury (np. na etykiecie jako wskaźnik podgrzania lub oziębienia).

Farby termochromowe występują w dwóch rodzajach: z efektem odwracalnym, kiedy kolor po oziębieniu wraca do swojej pierwotnej barwy oraz z efektem nieodwracalnym, kiedy kolor zmienia się na trwałe.

Farby termochromowe z efektem odwracalnym

Farby termochromowe z efektem odwracalnym występują w trzech grupach:

Grupa 1:  Black i Red w 15, 31 i 47°C oraz Magenta 31°C;

Grupa 2: pozostałe kolory (oprócz Turquoise i Sea Blue) w 8, 15, 27, 29 ,31, 37 i 47°C;

Grupa 3: Turquoise i Sea Blue i wszystkie pozostałe temperatury.

Farby termochromowe z efektem nieodwracalnym

Farby termochromowe z efektem nieodwracalnym występują w następujących standardowych temperaturach zmiany: 60, 75, 80, 90, 100, 120, 160, 170°C.

 

NASI DOSTAWCY

SZYBKI KONTAKT

Colorprints-Poligrafia s.c. J. Ochocki, M. Ochocka, S. Kwiatkowski

ul. Jana Skrzyneckiego 3
04-563 Warszawa

tel. (0-22) 610 38 33

kom. 0 602 555 669

e-mail: biuro@colorprints.pl

e-mail: ochocki@colordruk.pl